Mesologie

Mesologie is afgeleid van het Latijnse woord meso, dat midden betekent. De mesologie plaatst zich tussen wetenschap en empirie, dat wil zeggen in het midden tussen reguliere en alternatieve (natuurgerichte) gezondheidszorg en daarmee is het een complementaire geneeswijze. Dit houdt in dat mesologie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. 


Meso is ook af te leiden van mesoderm, vanuit de embryologie betekent dat middelste kiemblad. Uit het mesoderm ontwikkelt zich het bindweefsel waarin het BBRS (Basis Bio Regulatie Systeem) zit. Dat is het aangrijpingspunt van de therapie. Dat wil zeggen gebruik te maken van het zelf herstellend vermogen.
In de mesologie gaat het om het vaststellen van de functie en vooral de functieverstoring van de lichamelijke, energetische en psychische processen. Tijdens het mesologisch consult gaan we op zoek naar de oorzaak van de verandering in functies. Elk symptoom is een uiting van deze verandering. Vervolgens gaan we zoeken naar oplossingen om functies te verbeteren.

Scroll naar boven
Scroll naar top